Kabel-TV

  • Kabeltv ingår som sektion 3 i anläggningsbeslutet och gäller att alla som är anslutna till nätet erlägger en avgift, som bestäms vid förhandlingar med ComHem. Avgiften är ungefär 40 kronor i månaden 2021.

    Kabeltevenätet rustades upp under våren 2008. I avtalet med ComHem gäller deras basutbud. Det går även att privat beställa telefon och bredband samt kanaler till TV:n. Numret till Com Hems kundservice, där ni kan beställa de här tjänsterna, är 0771-55 00 00.

    Vid fel på TV-bild Ring COM HEM kundtjänst