Kabel-TV

  • Samfälligheten har ett kabeltevenät som rustades upp under våren 2008. Vi har ett avtal med Comhem och har basutbudet. Det går det nu utmärkt att beställa telefon och bredband samt kanaler till TV:n. Numret till Com Hems kundservice, där ni kan beställa de här tjänsterna, är 0771-55 00 00.

    Vid fel på TV-bild Ring COM HEM kundtjänst

    Com Hem nytt! (klicka här)