Om du ska Flytta

  • Här hittar du blanketter för husägarbyte och mätaravläsningar.
  • Fyll i blanketten ”Husägarbyte” och lämna den till din gårdsvärd, en styrelsemedlem eller till styrelsen per e-post eller brev.
  • Gör en mätaravläsning tillsammans med den nye ägaren på avflyttningsdagen (blankett) för att räkna ut hur värmeregleringen ska delas upp. Ett exp. ska lämnas till styrelsen.
  • Dela upp kvartalsfakturan från samfälligheten mellan dig och den nye ägaren.
  • Avgör när och om en uppdelning av regleringen (som sker på maj-fakturan) ska göras mellan ägarna.
  • Lämna information om hemsidan och informationspärmen till den nya ägaren.

  Vid ägarbyte får fastighetsägarna själva fördela och reglera skulder. Eftersom fakturan delvis avser tidigare månader betyder det att den tidigare ägaren oftast ska betala en del av fakturan. Om ägarbyte görs före den 31 maj ska uppdelning av kostnaderna göras för både innevarande och nästkommande år.

  Exempel: Ägarbyte sker den 1 maj. Kvartalsräkningen som kommer i maj ska belasta den förre ägaren till en tredjedel vad gäller debitering för kvartal 2. Årsjusteringen berör helt och hållet den tidigare ägaren eftersom de avser föregående år. Se bilaga 7.

  Nästkommande års maj-faktura innehåller justeringar för det år då ägarbytet skedde. Eftersom den förre ägaren bodde i huset under fyra månader är en del av justeringen dennes. Uppdelningen av justeringen för värme (MWh) kan beräknas så här: Räkna ut årsförbrukningen för det gångna året (värmeförbrukningen för varje månad finns lagrad i värmemätaren 15 månader tillbaka i tiden). Årsförbrukningen är t ex 12,5 MWh. Med hjälp av mätaravläsningen vid ägarbytet beräknas den förre ägarens del av årsförbrukningen, säg att den är 4,2 MWh. Om justeringsbeloppet för värme är minus 1250 kr ska den förre ägaren ha 4,2/12,5×1250=420 kr tillbaka. Om justeringsbeloppet däremot är positivt ska den förre ägaren betala en del av detta.

  På motsvarande sätt beräknas justeringen för kallvatten. Här finns dock inga värden lagrade i mätaren utan man får använda sig av de avlästa värdena vid ägarbytet. Gårdsombudet har troligen dessa värden.

  Alternativt kan man vid ägarbyte beräkna en trolig kostnadsfördelning och göra upp det hela med en gång.