NYHETER

  • Aktuell information

    20 januari, 2023 | Nyheter | tallmaster

    Välkommen till Tallkobbens samfällighetsförening!

    Tallkobbens samfällighetsförening är en lagstadgad förening som alla fastigheter i området måste vara medlemmar i. Samfällighetsföreningens huvuduppgift är att förvalta de gemensamma anläggningarna inom Tallobbens Samfällighet.