OM FÖRENINGEN

  • I samfälligheten ingår 228 fastigheter fördelade på tio gårdar.

    Samfälligheten förvaltas av en styrelse som består av tio medlemmar (fem ordinarie och fem suppleanter). Styrelsen väljs vid ordinarie stämma som äger rum under mars månad.

    Alla fastighetsägare har rätt att delta i stämman. Där behandlas vår verksamhet, ekonomi, utdebitering m.m. På stämman kan Du påverka denna del av Ditt boende.