KONTAKT

 • För direktkontakt med styrelsen eller din gårdsrepresentant; se styrelsesidan där telefonnummer finns.
  Det går även bra att använda formuläret nedan, som vidarebefordras till lämplig person.

  Skrivelser som inkommer till styrelsen, som inte gäller akuta åtgärder eller pågående verksamhet, kommer att behandlas och protokollföras vid nästkommande styrelsemöte.

  Tallkobbens samfällighetsförening
  Sommarbo undercentralen
  137 67  Jordbro

  Bankgiro 5763-5005

  E-postadress: styrelsen@tallkobben.se  alternativt  valberedning@tallkobben.se

  Skicka till ovanstående mail-adresser beroende på ärende.