GÅRDAR & GÅRDSVÄRDAR


  • Tallkobben består av 10 områden, bokstaverade från A till K. Husen byggdes i slutet av 70-talet och består till 90% av trä.