Gård A

  • Området består av 38 fastigheter. (Sommarbo 243-280)
    Garage i länga.


    Gårdsvärd: Anders Bergqvist
    Adress: Sommarbo 267
    Tel: 072 077 98 00