Valberedning

 • Ledamöter:

  Kenneth Lindvall, Sommarbo 241 (Ordförande)
  Björn Lind, Mjölnartäppan 32
  Karolina Bergqvist, Sommarbo 267

  Suppleanter:

  Inga suppleanter har föreslagits (vakanta, tre)

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se