Valberedning

 • Ledamöter:

  Karolina Bergqvist, Sommarbo 267 (Sammankallande)
  Emma Johansson, Mjölnartäppan 110

  Suppleanter:

  Björn Lind, Mjölnartäppan 32

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se