Valberedning

 • Ledamöter:

  Michael Ortman, Mjölnartäppan 95 (Sammankallande)
  Emma Johansson, Mjölnartäppan 110
  Vüsal Quliyev, Mjölnartäppan 51

  Suppleanter:

  Björn Lind, Mjölnartäppan 33
  Ann-Marie Larsson, Sommarbo 315
  Habib Rigi, Mjölnartäppan 99

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se