Valberedning

 •  

  Valberedningen består av ledamöterna:
  Åsa Baldauf Täge, Sommarbo 313
  Eva Eriksson, Mjölnartäppan 108
  Kenneth Lindvall, Sommarbo 241

  Suppleanterna:
  vakanta (ej valda)

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se