Valberedning

 • Ledamöter:

  Kenneth Lindvall, Sommarbo 241 (Ordförande)
  Karolina Bergqvist, Sommarbo 267
  Emma Johansson, Mjölnartäppan 110

  Suppleanter:

  Björn Lind, Mjölnartäppan 32

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se