Valberedning

 • Ledamöter:

  Michael Ortman, Mjölnartäppan 95 (Sammankallande)
  Emma Johansson, Mjölnartäppan 110

  Suppleanter:

  Björn Lind, Mjölnartäppan 33

  E-postadress till Valberedning:
  valberedning@tallkobben.se