Styrelsen

 • Ordförande Ekonomi
   Johanna Sidestal
  Namn: Ragnar Faleij
  Adress: Sommarbo 206
  Telefon: 070 817 50 30
  Namn: Johanna Sidestål
  Adress: Mjölnartäppan 105
  Telefon: 070 864 01 41
  Markbunden infrastruktur Områdesskötsel
  Lars
  Namn: Lars Erkstam
  Adress: Mjölnartäppan 54
  Telefon: 072 519 25 30
  Namn: Åsa Baldauf Täge
  Adress: Sommarbo 313
  Telefon: 073 514 93 07
  Sekreterare Suppleant
  Namn: Alexandra Rosendahl
  Adress: Sommarbo 236
  Telefon: 070 417 64 19
  Namn: Krzysztof Ruminski
  Adress: Mjölnartäppan 58
  Telefon: 073 640 10 71
  Suppleant
  Suppleant
  Namn: Rolf Eriksson
  Adress: Mjölnartäppan 35
  Telefon: 070 321 53 08
  Namn: Thommy Johansson
  Adress: Sommarbo 217
  Telefon: 073 764 26 55
  Suppleant Suppleant
  Namn: Robert Lennartsson
  Adress: Sommarbo 297
  Telefon: 070 348 47 23
  Namn: Sten Wiktorsson
  Adress: Sommarbo 250
  Telefon: 070 779 91 12