Aktuell information

  • Välkommen till Tallkobbens samfällighetsförening!

    Tallkobbens samfällighetsförening är en lagstadgad förening som alla fastigheter i området måste vara medlemmar i. Samfällighetsföreningens huvuduppgift är att förvalta de gemensamma anläggningarna inom Tallobbens Samfällighet.


    26 januari, 2015 | tallmaster |

About The Author